Privacybeleid

Hoe gaat het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen om met persoonsgegevens?

De Algemene verordening Gegevensbescherming (AGV) schrijft voor dat de Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen zorgvuldig en transparant omgaat met persoonsgegevens.
Bij het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen betreft dat gegevens van personen die een lidmaatschap hebben op de serie lezingen die het NWG organiseert in de wintermaanden.
Ook van niet-leden worden persoonsgegevens bijgehouden indien zij aangegeven hebben in de lezingen geïnteresseerd te zijn.

AVG Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen