Lidmaatschap

De bijeenkomsten staan open voor leden, introducés en geïnteresseerden.

Opgave voor het lidmaatschap is mogelijk door het onderstaande aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen (knop: ‘Verzenden’). U ontvangt dan spoedig een bevestiging.

U kunt zich ook aanmelden per reguliere post of e-mail:

Klaas Swart
NWG Wageningen
Johan Kievietstraat 28
6708 SP Wageningen
Email: secretarispr@nwgwageningen.nl

Uiteraard kunt u zich ook opgeven tijdens de bijeenkomsten.|
Kent u iemand die geïnteresseerd is in het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen?
Laat hem/haar kennismaken met deze website of vraag om informatie bij: secretarispr@nwgwageningen.nl.

Kosten

Het lidmaatschap kost € 25,-. per jaar.
Scholieren en studenten jonger dan 25 jaar betalen€ 5,- .

De contributie dient te worden overgemaakt op rekeningnr NL02RABO01568.78.798 bij de Rabobank, t.n.v. de penningmeester van het NWG te Wageningen.

Aanmeldingsformulier:

     

     

    Ik geef hierbij toestemming om één keer per jaar door de penningmeester van het NWG Wageningen de contributie per incasso van de onderstaande bankrekening te laten innen.