Nieuws

Programma 2020 - 2021

Download het programmaboekje 2020 - 2021 (pdf)

Verslag van de laatste lezingLezing door Prof.dr. J. (John) van der Oost over 'CRISPR-Cas van biologie tot toepassing' op 18 november 2019 in Diligentia te Den Haag. Bekijk op Youtube ______________________

De lezingen worden in principe gehouden op de 1ste dinsdag van de maand (aanvang 19.45 uur, einde om ca. 21.45 uur).

De lezingen vinden plaats in de collegezaal van het Forumgebouw op de Wageningse campus, gebouw 102, Droevendaalsesteeg 2, zaal C 222, 2de verdieping, Wageningen. Aanvang: 19.45 uur


Meer over contact met het NWG Wageningen....
NWG Wageningen


Het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen organiseert sinds 1876 elk seizoen een aantal lezingen over natuurwetenschappenlijke onderwerpen. Het gezelschap kan ondanks zijn hoge leeftijd gerust springlevend genoemd worden.

Gemiddeld worden de lezingen bezocht door zo'n 125 belangstellenden, leden en niet-leden.
De bijeenkomsten staan open voor leden, introducés en geïnteresseerden. Voor meer informatie, zie Lidmaatschap

Wilt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van de maandelijkse lezingen? Stuur dan een verzoek daartoe naar secretarispr@nwgwageningen.nl

 Van het bestuur van het NWG.


Juni 2021

Wij zijn op zoek naar een Bestuurslid Communicatie

Het Wagenings Natuurwetenschappelijk Gezelschap (nwgwageningen.nl) organiseert sinds 1876 lezingen over natuurwetenschappelijke onderwerpen voorca. 100 tot 200 belangstellenden. Het bestuur bestaat uit zeven leden en is gezamenlijk verantwoordelijk voor het lezingenprogramma. De belangrijkste taak vanhet bestuurslid Communicatie is het maken van de verslagen van de lezingen (ca. 2 A4, in het Nederlands) voor de website.

In deze functie doe je veel contacten op met wetenschappers van uiteenlopende disciplines, van ecologie totgezondheidswetenschappen, van genetica tot milieukunde, van klimaatstudies tot microbiologie en van kernenergie tot cyber security. De sprekers zijn afkomstigvan alle Nederlandse universiteiten en onderzoekinstellingen.

Omdat de zittingstermijn van het huidige bestuurslid is verstreken zijn wij op zoek naar een opvolger met een vlotte pen. De lezingenvinden plaats in Wageningen, van oktober tot april op de eerste dinsdag van de maand, vanaf 19.45 uur. Dan moet je dus beschikbaar zijn.

Ben je in principe geïnteresseerd, neem dan contact op met Bert Jansen, bert3.jansen@gmail.com of 06 38391741.

 Hoe gaat het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen om met persoonsgegevens ?

De Algemene verordening Gegevensbescherming (AGV) schrijft voor dat de Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen zorgvuldig en transparant omgaat met persoonsgegevens.
Bij het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen betreft dat gegevens van personen die een lidmaatschap hebben op de serie lezingen die het NWG organiseert in de wintermaanden.
Ook van niet-leden worden persoonsgegevens bijgehouden indien zij aangegeven hebben in de lezingen geïnteresseerd te zijn.

AVG Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen