Eerstvolgende lezing

> 1 november: Paul Breedveld

eerstvolgend: 4 oktober Martin Kropff voorlopige titel: wereldvoedselvoorziening 1 november Paul Breedveld, TU-Delft