Programma

Programma 2021 – 2022

5 oktober Wim de Vries
De stikstofcrisis: Het probleem, waarom nu opeens, en oplossingsrichtingen
2 november Jan van den Berg
Cyber security
Introductie
7 december Johan Frijns
Cochleaire implantaten: hoortoestellen voor ernstig slechthorenden.
Klinisch probleem, technische oplossing en sociale impact.
Introductie
afgelast
4 januari Martin Kropff, Keynote speaker voor het Lustrum.
Voorlopige titel: Wereldvoedselproblematiek.
afgelast
1 februari Martin Rohde
Duurzame kernenergie? Ja graag! De Molten Salt Fast Reactor.
Introductie
afgelast
1 maart Marc van Mil
De perfecte baby op bestelling: wordt dat de toekomst?
Introductie
19 april Gert Kema
Plantpathogenen & Nederbanaan
Introductie
13 april excursie Binnenveldse Hooilanden, zie Aanmelding

De lezingen vinden plaats in de grote collegezaal van het Forum-gebouw, zaal C222 (gebouw 102, 2de verdieping), op de Campus van Wageningen UR.

De lezingen vinden (tijdelijk) plaats in de grote zaal van WICC, Lawickse Allee 9, Wageningen

De lezingen zijn in het Nederlands.

De lezingen worden in principe gehouden op de 1ste dinsdag van de maand (aanvang 19.45 uur, einde om ca. 21.45 uur).