Programma 2010-2011

Download het volledige programmaboekje (pdf)
Programma 2010 - 2011

Datum 
5 oktober Renger Witkamp
 
 Gezondheidsclaims op voedingsmiddelen en supplementen - wat blijft er nog over?
 
 Na afloop algemene ledenvergadering

2 november René Wijffels
 
 Bulkchemicaliën en biobrandstoffen uit algen

7 december Mart de Jong
  Nieuwe infectieziekten bij mens en dier
  Na afloop kerstborrel

4 januari Tinka Murk
  Risico's van toxische stoffen in ons dagelijks leven. Het verschil tussen risico en risico, oftewel: 'hazard en risk'.

1 februari Joop Schaminée
  Natura 2000, EHS en de betekenis van de eco-informatica

1 maart Harro Bouwmeester
  Parasitaire planten: uitvinders van ondergronds ECHELON?

5 april Yttje Feddes
  Nieuwe inrichtingsopgaven in het Nederlandse landschap

20 april Excursie voor NWG - leden
  Floriade Venlo
 
 


De lezingen worden gehouden op de eerste dinsdag van de maand,
aanvang 19.45 uur, einde 21.30-22.00 uur.

Alle lezingen zijn in het Nederlands.