> Lezingen seizoen 2022-2023, update 6 september 2022

Beste leden en belangstellenden van het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen

We kijken uit naar dit nieuwe seizoen van lezingen van het NWG. Er staan weer interessante onderwerpen op het programma, om te beginnen de (eerder uitgestelde) lustrumlezing op dinsdag 4 oktober a.s. die gegeven zal worden door Prof Martin Kropff met als onderwerp ‘wereldvoedselvoorziening’.

De lezing wordt gegeven, als vanouds, in zaal 222 van het Forumgebouw van de WUR en begint zoals gebruikelijk om 19.45u.

De daarop volgende lezingen staan op het programma voor elke 1e dinsdag van de maand, sprekers en onderwerpen komen binnenkort op de website.

Ik hoop velen van jullie op 4 oktober te mogen begroeten

Hans van Veen

Voorzitter NWG