> Lezingen seizoen 2021-2022, update 17 februari 2022

Beste leden en belangstellenden van het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen

Om het in de woorden van minister Kuipers te zeggen, we gaan weer open! We nodigen jullie uit om zonder beperkingen op dinsdag 1 maart de lezing van dr Marc van Mil (UMC Utrecht) over “De perfecte baby op bestelling: wordt dat de toekomst?” bij te wonen. De introductie van deze lezing is, zoals gebruikelijk, te vinden op de website van NWG. De lezing wordt gegeven in de HugoTech zaal van het WICC en begint zoals gebruikelijk om 19.45u.

Ik hoop velen van jullie op 1 maart te mogen begroeten

Hans van Veen

Voorzitter NWG