Archief - Programma 2005 - 2006 - 26 april 2006: Excursie

Excursie: Duurzaamheid in uitvoering

 

De tuinbouwkas van de toekomst: van energiegebruiker naar energieleverancier!

 

Op 26 april brachten ruim 50 leden en hun introduceés een bezoek aan het glastuinbouwproject “Bergerden”, een glastuinbouwgebied in ontwikkeling van 335 hectare tussen Nijmegen en Arnhem. Huisman Hydro BV bouwde in 2005 in Huissen de eerste “Energieleverende Kas”. Hierbij wordt samengewerkt in een breed samengesteld consortium van bedrijven en met ondersteuning van diverse instellingen. Kenmerkend voor het project zijn de collectieve voorzieningen op het gebied van energie en water. Door de gemeenschappelijke gasinkoop profiteren de tuinders van een lagere energieprijs. Er is een gemeenschappelijk hoofdketelhuis met warmteopslagtanks waardoor pieken in de energievraag kunnen worden afgevlakt en er nauwelijks nog restproducten over blijven. Een paprikateler kan bijvoorbeeld de overtollige warmte van de belichtende rozenkweker benutten.

Het gebied heeft een groot gemeenschappelijk waterreservoir waar alle tuinders gebruik van maken. De infiltratieplas wordt gevuld met het regenwater dat op de dekken van alle kassen valt. Door de centrale opslag van neerslagwater hoeven de tuinders geen gebruik te maken van grondwater.

Na een algemene introductie over het project, werd een bezoek gebracht aan 2 bedrijven: een trostomatenkwekerij en een bedrijf waar potplanten op hydrocultuur werden gekweekt. Bij dit laatste bedrijf werd ook de “energie-producerende” kas bezocht. Deze experimentele kas kan in de eigen energiebehoefte voorzien door slim gebruik te maken van warmtewisselaars,  koude en warmteopslag in de bodem en een isolerend kasdek. In de zomer wordt in de bodem zonnewarmte opgeslagen. In de winter wordt de warmte weer aan de bodem onttrokken om de kas te verwarmen. Er blijft dan zelfs energie over voor het verwarmen van bijvoorbeeld huizen of traditionele tuinbouwkassen.

Op traditionele wijze – onder het genot van een glaasje – werd tenslotte de boeiende en gezellige middag én het programmaseizoen 2005-2006 afgesloten.