Dinsdag 6 oktober 2009

VOEDING & KANKER - WAT LEEFT?

Prof. Ellen Kampman
Wageningen UR

Bij één op de drie Nederlanders wordt op enig moment de diagnose kanker gesteld. Dat zijn zo'n 90.000 patiënten in Nederland per jaar. Kanker is niet één ziekte, maar een aanduiding van meer dan 100 verschillende aandoeningen, die onder meer verschillen in het orgaan waar het kankerproces ontstaat, de leeftijd waarop de symptomen voor het eerst worden waargenomen, de snelheid waarmee het proces voortschrijdt, de mogelijkheden voor therapie en de kans op overleving. De gemeenschappelijke factor is dat het gaat om een ongecontroleerde weefselgroei door het versneld delen van cellen als gevolg van veranderingen in het DNA. Bij sommige mensen zijn zulke veranderingen of mutaties in het DNA aangeboren. Dit geldt voor ongeveer 5 tot 10% procent van alle kankerpatiënten. Kanker komt in deze families vaak al voor het 50ste levensjaar voor, terwijl de meeste kankerpatiënten ouder zijn dan 65 jaar. Bij circa 9 van de 10 kankergevallen raakt het DNA tijdens het leven beschadigd waardoor kanker kan ontstaan. Deze schade kan worden veroorzaakt door factoren van buiten, zoals door blootstelling aan chemicaliën, virussen, straling, sigarettenrook en door stoffen in onze voeding.

Op basis van duizenden wetenschappelijke studies die zijn uitgevoerd naar de oorzaken van kanker wordt geschat dat 30 tot 40% van alle kankergevallen kunnen worden voorkomen als we gezonder eten en meer bewegen. Dat is ongeveer evenveel wat voorkomen zou worden als er niet meer gerookt wordt.

Maar wat moet je eten om kanker te voorkomen? In 2007 is een rapport uitgebracht door het Wereld Kanker Onderzoeksfonds in samenwerking met het American Institute for Cancer Research (WCRF/AICR, 2007) waarin de resultaten van meer dan 7000 studies naar voeding en kanker zijn opgenomen. Op basis van deze gegevens zijn aanbevelingen opgesteld (zie hiervoor ook www.wcrf.nl). In deze presentatie zal worden ingegaan op deze aanbevelingen en nieuwe uitdagingen voor de toekomst.

In januari 2008 werd Ellen Kampman benoemd tot persoonlijk hoogleraar Voeding en Kanker aan de Wageningen Universiteit. Sinds augustus 2005 is zij eveneens werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen. Ellen Kampman studeerde Voeding en Gezondheid aan de Wageningen Universiteit. Daarna werkte zij o.a. bij TNO Voeding in Zeist Na haar promotie in 1994 aan de Universiteit van Maastricht vertrok zij naar Seattle en in 1996 kwam zij terug naar Wageningen Universiteit om het onderzoek naar voeding bij het ontstaan van kanker verder uit te bouwen.Download het verslag (pdf)