22 april 2009

EXCURSIE voor leden
IMARES


Wageningen IMARES, Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies, richt zich op strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek.

Het instituut is medio 2006 opgericht en is samengesteld uit het RIVO, onderdelen van Alterra en de afdeling Ecologische Risico's van TNO. Producten en diensten zijn veldonderzoek, experimenten op realistische schaal, verkennende studies op labschaal, datamanagement en modellering. Het instituut beschikt over moderne onderzoeksfaciliteiten, is ISO gecertificeerd en op chemisch- en ecotoxicologisch onderzoek geaccrediteerd. Opdrachtgevers zijn de overheden en het bedrijfsleven, nationaal en internationaal.
Download het verslag (doc)